Het Nieuwe Instituut Online

Housing Futures

Nu de woonbeweging opnieuw aan momentum wint, organiseren Het Nieuwe Instituut en de Independent School for the City met Housing Futures een tweedaagse bijeenkomst rond huisvestingsalternatieven, nieuwe strategieën voor het gebruik van (stedelijke) ruimte en vormen van samenleven en samenwonen die afwijken van de traditionele norm. Housing Futures hoopt met nieuwe inzichten en praktische adviezen een impuls te geven aan de nieuwe beweging: van het stimuleren van het kraken van de toekomst tot het vastleggen en archiveren van de opkomst van coöperatieve huisvesting.

Architecture of Appropriation

Het weekend bouwt voort op het onderzoek dat heeft plaatsgevonden in het kader van Architecture of Appropriation, waarin aan de hand van architectonische tekeningen, interviews en archiefmateriaal zes voorbeelden van krakersgemeenschappen in Nederland werden geanalyseerd. Het project brengt de expertise van de kraakbeweging samen met architecten, archivarissen, onderzoekers en advocaten, en stelt manieren van onderzoek, archiveren en het representeren van precaire, collectieve en vaak gecriminaliseerde ruimtelijke praktijken ter discussie in een institutionele context van een archief en museum. Het project is tot uiting gekomen in meerdere publieksprogramma’s, tentoonstellingen en een boek en is op het moment te zien in de deeltentoonstelling Toe-eigening als collectief verzet in Het ontwerp van het sociale.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

datum
03/02/2022
tijd
19:30 – 21:15
taal
Engels
 
locatie

Het Nieuwe Instituut Online

Het evenement vindt online plaats, via Zoom

toegang

Het event is gratis toegankelijk. 

Independent School for the City

De Independent School for the City is een in Rotterdam gevestigd postdoctoraal opleidingsinstituut dat is opgericht door Crimson Historians and Urbanists en ZUS (Zones Urbaines Sensibles). De school combineert een kritische en activistische benadering van de stad met architectuur- en stedenbouwprojecten die daadwerkelijke verandering teweegbrengen. Eerder organiseerde de school bijvoorbeeld de summerschool ‘Let’s Be R€al: New Strategies for Collective Affordable Housing’, and ‘Taking Back Housing!’ in samenwerking met het International New Town Institute.

Social Talks

De serie Social Talks geeft tijdens een aantal evenement tijdens de Thursday Night Live! aanvullende informatie en uitleg bij thema's uit de tentoonstelling Het ontwerp van het sociale: 100 jaar eigenzinnig samenleven in Nederland. De meerjarige tentoonstelling Het ontwerp van het sociale laat in een reeks thematische kamers zien hoe de Nederlandse samenleving in de loop van de afgelopen eeuw is vormgegeven: van de ‘minimumwoning’, het buurthuis en het werk van Weverij De Ploeg tot aan de ontwerpers uit de tweede feministische golf, de kraakbeweging en de vroegste socialmedia-experimenten. Op zoek naar maatschappelijke verandering blijken betrokken burgers en activisten vaak minstens zulke radicale ontwerpstrategieën te hebben toegepast als professionele designers, architecten en stedenbouwers. Elke installatie of is samengesteld door andere onderzoekers, conservatoren en ontwerpers, die archiefonderzoek combineren met actuele vraagstukken.