Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Dit jaar werpt de conferentie van het Jaap Bakema Study Centre een kritische blik op de wisselwerking tussen architectuur en digitale cultuur sinds de jaren zeventig. Hoe heeft de opkomende informatiemaatschappij vorm gekregen in de architectuur? Welke nieuwe typologieën zijn er ontwikkeld? En welke rol heeft de architectuur gespeeld in de discussie over kunstmatige intelligentie?

In de mondiale geschiedenis van de digitale cultuur worden de jaren zeventig wel gezien als een overgangsperiode: een fase tussen de verbluffende opkomst en ondergang van de cybernetica, halverwege de twintigste eeuw, en de popularisering van de personal computer en de eerste kritische discussies over kunstmatige intelligentie en surveillance eind jaren tachtig. De techno-utopische speelsheid van de architectuur, kunst en filosofie van de jaren zestig maakte plaats voor toepassingsgerichte technologiën voor de postindustriële samenleving. De focus lag nu op het ontwerpen van specifieke hulpmiddelen, digitale standaarden en geautomatiseerde diensten voor de toekomstige informatiemaatschappij. De miniaturisering van de technologie, en dan met name de ontwikkeling van de microchip, zorgde voor ingrijpende veranderingen, niet alleen in de natuurwetenschappen, de industrie en de economie, maar ook in de architectuur en het stedelijk ontwerp.

We richten onze blik op gebouwen, archieven, netwerken, concepten en beeldcultuur. Lang voor de beroemde ontwerpen van Greg Lynn, Kas Oosterhuis, Lars Spuybroek en Maurice Nio was het digitale al stevig verankerd in de architectonische discipline. Hoe beoordelen we de diverse veranderingen en gevolgen van de digitale wereld voor de architectuur vanuit een historisch en cultureel perspectief? 

datum
25/11/2020
tot
26/11/2020
taal
Engels
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Dit is een online activiteit en gratis bij te wonen via Zoom.
 

Vanwege de pandemie zal de jaarlijkse conferentie van het Jaap Bakema Study Centre er dit keer anders uitzien dan bij eerdere edities. Normaal gesproken organiseren we in het voorjaar een call for papers, maar begin dit jaar werd Nederland, net als veel andere landen, geconfronteerd met de eerste lockdown. Nu de tweede coronagolf nog steeds in hevigheid toeneemt, hebben we opnieuw te maken met allerlei beperkende maatregelen. Daarom hebben we besloten een reeks online workshops te organiseren en hebben we enkele wetenschappers uitgenodigd om online een keynotelezing te verzorgen.

Samen met Georg Vrachliotis, die onlangs werd aangesteld als hoogleraar Theory of Architecture & Digital Culture aan de TU Delft, hebben we een programma opgesteld rondom actuele onderzoeksvragen die dieper ingaan op de invloed van het digitale op de architectuur en vice versa. Dit sluit aan op eerdere activiteiten in het kader van het Total Space-programma van het Jaap Bakema Study Centre.

Programma woensdag 25 november 2020

Field Positions and Exchange
10.00 - 12.30

Een inleiding in de kwestie van het herpositioneren van het digitale aspect in de architectuur en een kennismaking met historisch en nieuw onderzoek naar interdisciplinair verkeer tussen onder meer architectuur, stedelijk ontwerp en de systeemtheorie. Met presentaties van Georg Vrachliotis, Tanja Herdt, Dirk van den Heuvel, Janno Martens en Victor Muñoz Sanz.

Situating the pre-digital
14.00 - 16.00

Seminar met presentaties van onderzoek naar het predigitale tijdperk en de eerste digitale ontwikkelingen in de architectuur. Met Evangelos Kotsioris (MoMA), Dennis Pohl (KIT Architecture Theory) en Teresa Fankhänel (TU München). Gespreksleider: Georg Vrachliotis.
 

  • Evangelos Kotsioris, Digitising Mapping: The Politics of Computerised Cartography at Harvard LCGSA
  • Dennis Pohl, Bouwcentrum Rotterdam: From Statistics to Information
  • ​Teresa Fankhänel, Architecture Machines, c. 1970.
Keynote Alessandra Ponte: Montreal and the Artificial Intelligence’s Mandate
16.00 - 17.30

Lezing door Alessandra Ponte (Universiteit van Montreal) en een discussie met deelnemers. Alessandra Ponte, professor aan de Université de Montréal, presenteert haar lopende onderzoek naar de technologische landschappen en infrastructuur van de hedendaagse data-maatschappij.