Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Elke week vraagt Het Nieuwe Instituut een designer een cover voor de website te maken, als antwoord op de vraag: wat houdt jou nu bezig? Deze week Jan Sattler.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

HTML 5 Audio player

Wat is het verhaal achter jouw webcoverdesign voor Het Nieuwe Instituut online?

ASCII-beelden worden gemaakt door typografische symbolen zo te rangschikken dat je een plaatje krijgt. Daarmee kun je in tekstberichten wat beter emoties en gebaren overbrengen. Voor deze webcover is het komische ASCII-figuur vervormd door expres een niet-monoface-font te gebruiken, dus een lettertype waarbij niet elke letter dezelfde ruimte inneemt. Daardoor transformeren algemene structuren en muteert het bekende tot een onbekende, dreigende verschijning. 

Hoe verhoudt dit werk zich tot de rest van jouw werk?

Gebaseerd op het idee van conceptueel denken, laat ik sommige formele beslissingen over aan het proces. Door opzettelijk mislukkingen en misverstanden te produceren, creëer ik irritatie, waarmee ik op een probleem wijs. Zo wordt het probleem de oplossing.

Heeft de coronaviruspandemie de manier waarop jij werkt veranderd?

Oefff! Urgh! Hmpf! Ik hou nog steeds van werken.

Jan Sattler studeerde grafisch design bij Maureen Mooren en kunst bij Michael Riedel op de Academy of Fine Arts in Leipzig (Duitsland). Sinds zijn afstuderen in 2019 woont Sattler in Berlijn, waar hij als onafhankelijk kunstenaar werkt. In zijn werk komen kunst, muziek en design samen.