Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Het Nieuwe Instituut Online

Het Nieuwe Instituut heeft noodgedwongen een belangrijk deel van zijn publieke functie moeten opschorten. Het ingrijpende en ontwrichtende karakter van Covid-19, voor de samenleving, de ontwerpwereld en onze naasten is niet aan het instituut voorbij gegaan. Tegelijkertijd zet Covid-19 ons aan tot reflectie op de vraag hoe Het Nieuwe Instituut van blijvende betekenis kan zijn voor zijn publiek en achterban. Wij hebben niet alleen de opdracht, maar voelen ook de noodzaak inspiratie, handvatten en mogelijke perspectieven te bieden. En om artistieke opdrachten aan ontwerpers, theoretici en makers te verstrekken. Als de fysieke locatie niet langer het brandpunt voor veel van onze activiteiten kan zijn, dan zullen wij allereerst de nadruk leggen op de online activiteiten. Het perspectief zal daarbij gevoed blijven door de noodzaak van meerstemmigheid, zowel sociaal als ecologisch. Verschillende onderwerpen zullen voor een deel aan de eigen archieven worden ontleend. Sinds de oprichting heeft het instituut de rol en het belang van ontwerp immers verbonden aan juist die maatschappelijke vragen, die vandaag opnieuw hun urgentie bewijzen.

 

Laatste live event

Met een serie online reflecties op de onwerkelijke realiteit van een wereld in de greep van Covid-19 proberen Concrete Blossom en Brand New Guys samen met zes Nederlandse jongeren de tijdsgeest een beetje te ‘ontrafelen’. Uitgezonden op 6 april 9.30u.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

HTML 5 Audio player
2020
11
Apr

Serie online reflecties op de onwerkelijke actualiteit van een wereld in de greep van COVID-19, waarin Concrete Blossom, Brand New Guys en Het Nieuwe Instituut jongeren uitnodigen om te ‘ontrafelen’ hoe de actuele ontwikkelingen rond het coronavirus zich verhouden tot de vraagstukken van The Hoodie.

The Hoodie Unravelled [QUARANTINED]

On-site-programma in tijden van corona, 12/04/20
at live.hetnieuweinstituut.nl

Sunday Scroll met Pia

Live!, 12/04/20

The Hoodie Unravelled [QUARANTINED]

On-site-programma in tijden van corona, 13/04/20
at live.hetnieuweinstituut.nl

Live Spirit Strategies through Performative Sound

15/04/20
at live.hetnieuweinstituut.nl

Lees luister en kijk

Een wisselende selectie uit onze online publicaties

De Covid-19-pandemie dwingt miljoenen mensen over de hele wereld om hun leven radicaal om te gooien, van gedwongen social distancing, zelf-isolatie en quarantaine, tot vrijwillig thuiswerken en virtueel onderwijs. Het resultaat hiervan is een exponentiële toename van de productie, consumptie en aggregatie van data. Welke consequenties heeft zo’n data-explosie? En waarom zouden zowel mensen als niet-menselijke wezens zich hier juist nu iets van moeten aantrekken?

ADS8: Data Matter: Digital Networks, Data Centres & Posthuman Institutions

Als een nieuw soort architectuur voor data en machines, die volledig volgens technologische beginselen en vrijwel zonder menselijk ingrijpen wordt vormgegeven, vormt het ontwerp van datacenters een proeftuin voor alternatieve, posthumane institutionele omgevingen. Dit langetermijnproject over de architectuur van datacenters is een samenwerking tussen Ippolito Pestellini Laparelli, Kamil Dalkir, The Royal College of Art in London (RCA) en Het Nieuwe Instituut.

Data Centres Industries
Typologie van het datacentre

Nederland is de op een na grootste datahub in Europa en is voor een kwart van het BBP (Bruto Binnenlands Product) afhankelijk van de industrie waarvan datacenters deel uitmaken. Aan de hand van een aantal actuele casussen in Nederland presenteert dit onderzoek uiteenlopende verschijningsvormen van de typologie van het datacenter in zowel stedelijke als landelijke omgevingen.

Inrichting Digitaal Archief
Hoe zwaar belasten archiveren en digitaliseren het klimaat?

Tegenwoordig staat er niet alleen meer ter discussie wát er verzameld en bewaard zou moeten worden, maar zijn archiefprofessionals en curatoren zich ook steeds meer bewust van de ecologische impact van hun acquisitie- en verzamelbeleid: met wat het behouden van historische en culturele artefacten en fysieke en digitale documenten betekent voor het klimaat. Neem vooral contact met ons op met eigen nieuwe ideeën en projecten voor een milieubewuste erfgoedpraktijk.

De Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw bestaat uit ongeveer achttien kilometer archieven en collecties, ongeveer 2500 modellen en een omvangrijke bibliotheek. Het pas verworven archief van architectenbureau MVRDV bestaat grotendeels uit digitaal materiaal. Het archief van 5 TB omvat de dossiers van alle projecten die het bureau tussen 1991 en 2008 ontworpen heeft, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd. Bovendien worden steeds grotere delen van de collectie gedigitaliseerd. Het totale digitale archief bedraagt nu 80 TB aan scans, foto’s en andere documenten en dossiers. Dit staat ongeveer gelijk aan een jaarlijkse energieconsumptie van 6300 kWh (net iets minder dan twee huishoudens), wat bijdraagt aan de uitstoot van grofweg 3150 Kg CO2.

Automated Landscapes and the Dream of Relentlessness
Essay Marten Kuijpers en Ludo Groen

Robots en kunstmatige intelligentie worden ingezet om contact te onderhouden met patiënten, om kamers te ontsmetten, voorraden en medicijnen te bezorgen, maar ook om het internetverkeer op te schalen en de bevolking in de gaten te houden en te controleren. Welke consequenties heeft automatisering op de gebouwde omgeving en haar menselijke en niet-menselijke bewoners?

Goed om te weten

NAi Boekverkopers

Boekwinkel NAi Boekverkopers, gehuisvest in de foyer van Het Nieuwe Instituut, is eveneens gesloten, maar is online bereikbaar en zal bestellingen als vanouds blijven verwerken. 

De Rijkscollectie

De collectie van Het Nieuwe Instituut is online raadpleegbaar via zoeken.hetnieuweinstituut.nl. Het is op dit moment niet mogelijk om aanvragen voor reproducties in behandeling te nemen.

Huis Sonneveld

Huis Sonneveld is gesloten, maar wel via een virtuele tour te bezoeken. Aan de hand van objecten in de kamers van het huis wordt nader ingegaan op de architectuur en het interieur, maar ook op de bewoners zelf en het Rotterdam uit het interbellum.

FAQ voor ontwerpers

Bij het informatiepunt van Het Nieuwe Instituut kunnen ontwerpers terecht voor informatie over de gevolgen van de maatregelen rond Covid-19 en de impact op de internationale ontwerpsector.