Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Het Nieuwe Instituut Online / Offline

Na twee maanden noodgedwongen sluiting komt het openbare leven weer voorzichtig op gang. Hoewel Het Nieuwe Instituut alternatieve formats heeft ontwikkeld en online open is gebleven, is het dankzij de teruggelopen druk op de gezondheidszorg, per 1 juni ook weer mogelijk fysiek open te gaan. Aanleiding om de komende tijd een meer hybride programmering te ontwikkelen. Het perspectief zal daarbij gevoed blijven door de noodzaak van meerstemmigheid, zowel sociaal als ecologisch. Wij hebben niet alleen de opdracht, maar voelen ook de noodzaak inspiratie, handvatten en mogelijke perspectieven te bieden en om artistieke opdrachten aan ontwerpers, theoretici en makers te verstrekken. Sinds de oprichting heeft het instituut de rol en het belang van ontwerp immers verbonden aan juist die maatschappelijke vragen, die vandaag opnieuw hun urgentie bewijzen.

Laatste live event

In de week van 6 tot en met 11 juli 2020 viert Het Nieuwe Instituut met een reeks evenementen de opening van de tentoonstellingen Atelier Nelly & Theo van Doesburg en Gijs Bakker & K. Schippers: Beginselen. Dichter K. Schippers leidt de feestelijkheden aan het begin van de week in met de voordracht van een gedicht, opgenomen in de tuin van Huis Sonneveld. Maandag 6 juli 2020, vanaf 19.00 uur

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Ongewoon alledaags: openingsweek twee nieuwe tentoonstellingen

In de week van 6 tot en met 11 juli 2020 viert Het Nieuwe Instituut met een reeks online evenementen de opening van de tentoonstellingen Atelier Nelly & Theo van Doesburg en Gijs Bakker & K. Schippers: Beginselen. Beide tentoonstellingen zullen vanaf 11 juli ook daadwerkelijk te bezoeken zijn in het instituut en Huis Sonneveld.

Dichter K. Schippers leidt de online feestelijkheden in met een poëzievoordracht. Tevens gaat hij met ontwerper Gijs Bakker en Dean Bowen in gesprek over hun gedeelde fascinatie voor het ongewone in het alledaagse. Er is een nieuwe aflevering van de digitale expeditie naar de locaties van de vakantiefoto’s in het archief van Abraham Elzas: een publiek onderzoeksproject dat moet leiden tot meer inzicht in de interesses van de architect en zijn vrouw, die beiden een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van Theo en Nelly van Doesburg.

Theatermaker en schrijver Neske Beks gaat in op de Zwarte verhaallijnen in de geschiedenis van het Van Doesburghuis, waarop vervolgens dj Thelonious zal reageren met een aan zijn naamgenoot en jazzpianist Thelonious Monk gewijde set. Monk behoorde eveneens tot de vriendenkring van Nelly van Doesburg. Dean Bowen en sieradenmaker Nastasia Gendreau geven in de openingsweek een workshop waarin zij samen met de deelnemers willen bewegen tussen het schrijven van gedichten en het ontwerpen en maken van sieraden. Machiel Spaan en Rozalie Hirs bespreken de architectonische geluidsinstallatie die ze tijdens hun gezamenlijke verblijf in het Van Doesburghuis in Meudon ontwikkelden.

Sieraad als gedicht en gedicht al sieraad

In een gecombineerde workshop van dichter Dean Bowen en goudsmit Nastasia Gendreau maak je een een gedicht en sieraad, en onderzoek je de relatie tussen sieraden en poëzie. Tijdens de workshop duik je in de verhalen achter het materiaal: wat vertellen de materialen zelf, hoe komen die verhalen samen met je eigen verhaal en hoe vertaal je dat naar gedicht en sieraad?

Atelier Nelly en Theo van Doesburg

Een alternatieve kijk op het werk van Nelly en Theo van Doesburg, mede dankzij de recente restauratie en digitalisering van het architectuurarchief van Van Doesburg. De presentatie benadert Nelly als sleutelfiguur bij de totstandkoming van de reputatie van Theo Van Doesburg en De Stijl. Een centrale rol in de tentoonstelling is weggelegd voor hun meest uitgesproken project: de atelierwoning in Meudon, een voorstad van Parijs.

Architectuur Dichterbij

Onder de titel Architectuur Dichterbij is in 2019 een zesjarig programma gestart ter verbetering van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, mogelijk gemaakt door een éénmalige investering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Naast projecten op het gebied van restauratie, conservering en digitalisering zullen de komende jaren ook onderzoeksprojecten in gang worden gezet samen met de afdelingen Research en Programma en het Jaap Bakema Study Centre.

Gijs Bakker & K. Schippers: Beginselen.

Gijs Bakker en K. Schippers selecteren voor de presentatie in Huis Sonneveld combinaties van sieraden en gedichten uit beider omvangrijke oeuvres.

Nelly& Peggy Guggenheim

De serie online artikelen ‘Nelly &…’, die bij de tentoonstelling Atelier Nelly en Theo van Doesburg verschijnt, geeft meer inzicht in het leven van Nelly, haar artistiek netwerk en haar fundamentele rol in de verspreiding en perceptie van het werk van Theo van Doesburg. Toen ze Peggy Guggenheim voor het eerst ontmoette, vertelde Nelly honderduit over haar man Theo en zijn werk. Peggy was maar matig geïnteresseerd: “I was not in the least impressed and thought she was funny. I allowed her little by little to force her way into my life.“ In Atelier Nelly en Theo van Doesburg wordt uitgebreid stilgestaan bij Nelly als iemand die de meest uiteenlopende netwerken wist te verbinden.

Interventies Huis Sonneveld

De tentoonstelling Beginselen is onderdeel van de reeks Interventies waarin ontwerpers en kunstenaars reageren op Huis Sonneveld of een nieuwe interpretatie van het begrip museumwoning geven. Kunstenaar Santiago Borja bijvoorbeeld installeerde in 2016 een observatorium op het dak van Huis Sonneveld, als reactie op het spirituele denken, die de ideologie van het Nieuwe Bouwen en daarmee Huis Sonneveld heeft helpen vormen.

Opdrachtgeverschap ten tijde van Covid-19

Elke week nodigt Het Nieuwe Instituut een ontwerper uit om een webcover voor het online webmagazine te maken in respons op de vraag ‘Wat houdt jou nu bezig?’  De webcover van deze week is van de zelfverklaarde ‘retrofuturistische’ grafisch ontwerper Joop Schroën, die met zijn bijdrage reageert op de hoeveelheid popcultuur die we tijdens de pandemie met zijn allen consumeren: “Kortetermijnvermaak als games en fastfood wordt meestal als tijdverspilling gezien, maar biedt juist in quarantaine en isolement als vorm van escapisme een gevoel van vrijheid en voldoening. Huizinga’s homo ludens is onder de huidige omstandigheden relevanter dan ooit.”