Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Het Nieuwe Instituut Online / Offline

Na twee maanden noodgedwongen sluiting komt het openbare leven weer voorzichtig op gang. Hoewel Het Nieuwe Instituut alternatieve formats heeft ontwikkeld en online open is gebleven, is het nu ook weer mogelijk fysiek open te gaan. Aanleiding om de komende tijd een meer hybride programmering te ontwikkelen. Het perspectief zal daarbij gevoed blijven door de noodzaak van meerstemmigheid, zowel sociaal als ecologisch. Wij hebben niet alleen de opdracht, maar voelen ook de noodzaak inspiratie, handvatten en mogelijke perspectieven te bieden en om artistieke opdrachten aan ontwerpers, theoretici en makers te verstrekken. Sinds de oprichting heeft het instituut de rol en het belang van ontwerp immers verbonden aan juist die maatschappelijke vragen, die vandaag opnieuw hun urgentie bewijzen.

Laatste live events

17 september 19:30u: Collectivizations #3: In deze aflevering interviewt Jonas Staal cultuurhistoricus en mediawetenschapper Siva Vaidhyanathan, schrijver van het boek Antisocial Media: How Facebook Disconnects Us and Undermines Democracy, over wat Facebook precies is en wat het zou betekenen het bedrijf te democratiseren. Flora van Gaalen, hoofd programmering bij Het Nieuwe Instituut, interviewt Paris Marx, urbanist, schrijver voor onder meer Jacobin Magazine, en oprichter van de linkse tech-podcast Tech Won’t Save Us, over strategieën om Amazon te nationaliseren en te herinrichten als publiek bezit.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Aan de oppervlakte: hout en plastic

Plastic en hout spelen bij het voorkomen van een verdere verspreiding van het virus dat covid-19 veroorzaakt een belangrijke rol. Het gladde oppervlak van plastic laat zich bijvoorbeeld goed ontsmetten. De vraag naar steriel medisch wegwerpmateriaal, antibacteriële coatings en virus-bestendig karton, mede op basis van beide materialen, is bovendien enorm toegenomen. En het gebruik leidt vervolgens tot het ontstaan van weer nieuwe gewoontes, productie- en verwerkingsmethodes en afvalstromen. Ondertussen draagt de productie gelijktijdig bij aan de verdere verwoesting van ecosystemen. Een uitkomst die juist weer nauw samenhangt met de opkomst van nieuwe virussen. Door onder meer ontbossing en de uitputting van natuurlijke bronnen zijn de hout- en plasticindustrieën met andere woorden tegelijkertijd medeplichtig aan het ontstaan van een pandemie. Deze nieuwbrief brengt een selectie van ontwerpprojecten onder de aandacht, die inspelen op een veranderende rol van de productie van deze materialen.

Cambio door Formafantasma

De tentoonstelling Cambio, die in maart 2020 opende in Serpentine Galleries in London, verkent de mondiale houtindustrie. Dit speciaal voor deze nieuwsbrief geschreven essay met bijbehorende visuele bijdrage van Studio Formafantasma vormt een reflectie op het doorlopende onderzoek van de studio naar de extractie, productie en distributie van houtproducten – van ontbossing tot de geschiedenis van bioprospecting (het planmatig zoeken naar nuttige producten die afgeleid zijn van natuurlijke grondstoffen zoals planten, dieren en micro-organismen). Formafantasma bepleit een ontwerppraktijk die kritisch kijkt naar de infrastructuren achter de productie van voorwerpen. En doet daarbij een oproep tot het observeren van en zorg dragen voor planten, bomen en bossen als levende wezens.

Alice Rawsthorn over Designing the Surface

Voor de tentoonstelling Designing the Surface (2017) gaf designcriticus Alice Rawsthorn een lezing over hoe de rol van de laatste afwerklaag van een product door de geschiedenis heen blijft veranderen. Decennia van strengere gezondheids- en veiligheidsvoorschriften hebben geleid tot een homogenisering van oppervlakten. Meer hygiëne en meer gladheid, maar ook meer saaiheid en uniformiteit. Van Vitrastoelen tot Teflon afwerkingen: de lezing bespreekt de visuele, tactiele en politieke implicaties van de laatste laag.

PLASTIC: Promises of a Home-made Future

Ooit werd plastic beschouwd als het ultieme materiaal van de toekomst, maar nu symboliseert het steeds grotere milieuvervuiling en blinde consumptiedrang. Deze ‘docubition’ uit 2015 is een combinatie van een documentaire en tentoonstelling samengesteld door ontwerper Tal Erez. Samen vormen ze de uitkomst van een onderzoek naar de ecologische belofte van plastic tijdens de opkomst van 3D-printen en open source productietechnieken. 3D-printen heeft een nieuwe urgentie gekregen tijdens de pandemie, bijvoorbeeld door open source oplossingen te bieden voor tekorten aan medische apparatuur.

HOUT: De cyclische natuur van materialen, plekken en ideeën

Bezoek opnieuw de historische ideeën en verhalen over hout in deze tentoonstelling uit 2014 op basis van onderzoek van Dan Handel. Het begint bij de gevolgen van ontbossing en verkent vervolgens het idee dat een bos een economische eenheid is – geoptimaliseerd voor intensieve groei en genetische gemanipuleerd voor meer immuniteit tegen ziektes en extreme klimaatveranderingen. Als enige bewezen klimaatneutraal bouwmateriaal, heeft de tentoonstelling tevens een aantal toepassingen en bewerkingen van hout in de architectuur en in design uitgelicht.

Matter Series

Een serie gesprekken over de relatie tussen design en materie. Ontwerpers, kunstenaars, wetenschappers en andere deskundigen ontdekken samen hoe de mens zich tot materie kan verhouden, zonder zichzelf centraal te stellen en zonder te vervallen in vormen van uitbuiting. Wat betekent het, in deze tijd van ecologische crisis, om te ontwerpen met de vereiste sociale en ecologische sensitiviteit? Matter bevat onder andere bijdragen van Michaela Busse, Evelina Domnitch, Stefanie Hessler, Armin Linke, Sasha Litvintseva, Adam Nocek, Fusun Turetken en Alice Twemlow.

Embedded Researcher Riccardo Badano

De Open Call in 2019 voor een Embedded Researcher – een samenwerking tussen Het Nieuwe Instituut, Serpentine Galleries en Studio Formafantasma – was een initiatief waarin de mogelijkheden van het verbinden van onderzoek en design worden verkend en gestimuleerd. Badano was onderdeel van het onderzoeksteam voor de Cambio tentoonstelling en catalogus. In dit interview reflecteert hij op zijn fellowship, op de mogelijkheden van ontwerpbenaderingen waarin de mens niet centraal staat en op de juridische interventies binnen de houtindustrie.

Materiaalgebruik in Het Nieuwe Instituut

Ondanks de inspanningen om zo veel mogelijk te recyclen (materialen van tentoonstellingen, papier etc.) is Het Nieuwe Instituut een afvalproducerende instelling. Covid-19 vergroot nog eens de hoeveelheid wegwerpmaterialen en wegwerpplastic die het gebruikt: van de plastic tape voor de anderhalvemeter routing tot perspex schermen bij de receptie en papieren koffiebekers in plaats van porselein. Daarnaast zijn tijdens de pandemie dataproductie- en consumptie exponentieel toegenomen. Binnen het instituut leeft steeds sterker het bewustzijn dat ook onze eigen praktijk van verzamelen, archiveren, tentoonstellen en het organiseren van evenementen van grote invloed is op de leefomgeving. Je bent dan ook van harte welkom om eens met ons van gedachten te komen wisselen als je bezig bent met ideeën, voorstellen of projecten op het gebied van een milieubewuste museum- en archiefpraktijk.

Aanbevelingen

Luister naar de Serpentine podcast ‘Back to Earth: Tracing the Roots’ met Formafantasma, Dunne & Raby en geluidskunst door Black Quantum Futurism.

Bekijk ‘Climate Imaginaries’ van Framer Framed, een discussie over de relatie tussen de klimaatcrisis en de opkomst van pandemieën.

Lees over hoe lang het coronavirus kan overleven op verschillende oppervlaktes en waarom gladde oppervlaktes het virus makkelijker lijken te verspreiden.

Van deurhandvat tot kartonnen doos: volg Pandemic Objects, een redactioneel project van de V&A.

Bekijk de copper stories van curator Mariana Pestana over de steriliserende werking van het koper.

FRAME heeft een ‘best of’ antibacteriële oppervlaktes verzameld, ontworpen om hygiëne te vergroten in collectieve ruimtes.

Terwijl de plasticindustrie zichzelf als de held van het coronavirus positioneert, is er een nieuwe recycle-crisis op komst.

Bestel het boek Habitat. Ecology Thinking in Architecture dat recent door het Jaap Bakema Study Centre is gepubliceerd en onder meer ingaat op de opkomst van het begrip Habitat in de theorievorming van de architectuur, vanuit het verlangen om voorbij het enkelvoudige, gebouwde object meer aandacht te hebben voor alle onderlinge relaties, die de architectuur definiëren.

Opdrachtgeverschap ten tijde van Covid-19

Elke week nodigt Het Nieuwe Instituut een ontwerper uit om een webcover voor het online webmagazine te maken in respons op de vraag ‘Wat houdt jou nu bezig?’ Deze week: kunstenaar, grafisch ontwerper en zeefdrukker Harmen Liemburg.